Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Nauczyciele

 

Imię i nazwisko Zajęcia edukacyjne
 ks. Józef Babicz  Religia
 por. Stanisław Badowski

 Przysposobienie wojskowe

 mgr Ewelina Berezowska  Język angielski
 mgr Tomasz Bałkowski  Ratownictwo  wodne
 mgr Magdalena Brzezicka  Język niemiecki
 mgr Dariusz Czerwiński

 Informatyka

 Komputer w biurze

 Pedagog szkolny

 mgr Grzegorz Damasiewicz  Język niemiecki
 mgr Paulina Darecka

 Historia

 Historia i społeczeństwo

 Geografia

 mgr Anna Długosz

 Podstawy przedsiębiorczości

 Wiedza o społeczeństwie

 mgr Elżbieta Gibas  Język polski
 mgr Barbara Gródek  Język angielski
 mgr Aneta Hajduga  Język polski
 mgr Adriana Jakubczak

 Historia

 Historia i społeczeństwo

 Wiedza o społeczeństwie

 Zajęcia artystyczne

 mgr Mariusz Jop  Wychowanie fizyczne
 mgr Grzegorz Kalina

 Bezpieczeństwo publiczne

 Podstawy kryminalistyki i kryminologii

 Podstawy prawa karnego

 mgr Angelika Krawczyk  Język polski
 mgr Kamil Malicki  Matematyka
 ks. Sebastian Musiał
 Religia
 mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Nosal

 Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego

 Ratownictwo techniczne

 Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

 mgr Krzysztof Pierzchała  Wychowanie fizyczne
 mgr Jerzy Rozciecha
 Wychowanie fizyczne (Walka wręcz)
 mgr inż. Lidia Jurek

 Chemia

 mgr Aneta Próchnicka  Biblioteka
 mgr inż Paweł Rogodziński

 Biologia

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Anna Sarecka

 Geografia

 Wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Iwona Sikorska  Język angielski
 mgr Anna Słaby

 Matematyka

 Zajęcia techniczne

 mgr Agata Stępień  Fizyka i astronomia
 mgr Maria Zając

 Język polski

 Wiedza o kulturze