Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Absolwenci "Przysposobienie Wojskowe" Rocznik 2017

1. 
 

 

 

 

Klasa III a LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

profil: PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE 

 Wychowawca: mgr Grzegorz Damasiewicz

 

SAMORZĄD KLASY

 PRZEWODNICZĄCY:  Sebastian Gontarz  

ZASTĘPCA: Łukasz Osysko

 SKARBNIK:  Ewelina Porębska

Barda Małgorzata

Bogaczyk Karol

Chmielowski Artur

Gontarz Sebastian

Góral Radosław

Hajduk Mikołaj

Kłapacz Damian

Kokoczka Kamil

Kolek Magdalena

Kos Artur

Krerowicz Adrian

Kurowska Anna

Michalik Piotr

Niedzielski Krzysztof

Osysko Łukasz

Pająk Arkadiusz

Pawlik Agnieszka

Porębska Ewelina

Rusnarczyk Seweryn

Rydarowicz Piotr

Stec Szymon

Szymczyk Anita

Ściegienny Dominik

Woźniak Mateusz

Malinowska Alicja