Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

DRUKI DO WYPEŁNIENIA

Przy ubieganiu się do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

·       Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

·       Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, 

·       Kwestionariusz osobowy, 

·       Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, 

·       Karta zdrowia, 

·       Zgoda rodziców w formie oświadczenia, 

·       Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu dotyczące kształcenia ucznia z zaznaczeniem grupy na zajęcia wf.  grupa A, 

·       Oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

·       Zgoda na  wykorzystanie wizerunku.