Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Certyfikat Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo

 

Certyfikat Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w naszej szkole w 2009 roku. Placówka podejmowała systematyczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgodnie ze skonstruowanym planem działań. 

W roku 2017 przeprowadziliśmy kompleksowe badania diagnozujące poziom bezpieczeństwa w szkole w październiku podsumowano, jakie działania z głównego planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zostały zrealizowane w latach 2010 - 2017. 
Dokonana ocena pozwoliła na wyciągniecie wniosków i określenie jakie przedsięwzięcia należy podjąć w roku szkolnym 2017/2018.

Po siedmiu latach realizacji zadań przewidzianych w Zintegrowanej Polityce w październiku 2017 podjęliśmy starania o przyznanie certyfikatu „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 

W dniu 28 marca 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu certyfikat naszej szkole wręczył mł. insp. Jarosława Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz ze swoim Zastępcą – nadkom. Tomaszem Florkiem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji – kom. Waldemarem Górowskim oraz koordynatorem ZPB ze strony Policji – asp. szt. Barbarą Leśniak.

 

mgr Dariusz Czerwiński