Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

24 listopada 2016 r. Zajęcia w „Auto Złom” w Tęgoborzy

 

W dniu 24 listopada 2016 r. klasy 1c i 2c, pod opieką bryg. Arkadiusza Nosala i mgr Anny Sareckej wzięły udział w zajęciach zorganizowanych na terenie firmy „Auto Złom” w Tęgoborzy.  Na miejsce przybyły także: samochód jednostki PSP z  Nowego Sącza oraz OSP z Tęgoborzy.  Po zapoznaniu się z wyposażeniem samochodów: klasa pierwsza – z wyposażeniem wozu OSP Tęgoborze, klasa druga – sprzętu ciężkiego wozu PSP Nowy Sącz, uczniowie mogli obejrzeć, symulowaną, sprawną akcję ratowania poszkodowanego z samochodu przy użyciu sprzętu ciężkiego,  w wykonaniu strażakówz jednostki w Tęgoborzy. Po profesjonalnym pokazie uczniowie klasy drugiej przystąpili do działania. Dzięki uprzejmości właściciela firmy – p. Ruchały, mieli możliwość sami sprawdzić się „w akcji”, podczas rozcinania kolejnych samochodów i ratowania poszkodowanych (odważni statyści z klasy pierwszejJ ). Okazało się to trudną i ciężką pracą, jednak po zakończonych ćwiczeniach na twarzach wszystkich uczestników malował się uśmiech i zadowolenie.  Takie praktyczne zajęcia, były bardzo dobrą lekcją dla przyszłych strażaków.

Dziękujemy firmie „ Auto Złom”, strażakom z jednostek  w Nowym Sączu i Tęgoborzy oraz p. Nosalowi za cenną lekcję!

 

mgr Anna Sarecka