Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

19 września 2020r. Dzień drugi obozu

 

Kolejny dzień rozpoczął się zaprawą prowadzoną przez brygadiera. Po śniadaniu wyruszyliśmy na zajęcia odbywające się nad jeziorem Choczewskim. Dzięki wsparciu jednostki OSP Choczewo, odbyliśmy ćwiczenia z pompą wysokiej wydajności oraz doskonaliliśmy umiejętności rozwinięć linii tłocznych W-110. Mieliśmy również okazję przepłynąć się łodzią motorową po jeziorze. Po zakończonych ćwiczeniach, udaliśmy się na jednostkę OSP Choczewo w celu wyczyszczenia sprzętu użytego podczas ćwiczeń. Nagrodą było wspólne ognisko.